کانال تلگرام شبکه جام جهان نما
۱۴۸ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام شبکه جام جهان نما

رویکرد کانال خبری تحلیلی علمی اقتصادی اجتماعی وطنز می باشدتبلیغات رایگان استدر صورت تمایل به نشر اخبار و مطالب و..شما.همراه باذکر منبع باشد پیام موافق نشربا اعلام نام هم بفرستید_لینک تبادل@adleralborzبالا