کانال تلگرام اصولگرا(سیاسی)
۶ نفر
۱۰۹ بازدید

کانال تلگرام اصولگرا(سیاسی)

از انقلاب با ولایت تاظهور.نه بهاری هستیم و نه اعتدالی به ما میگن ولایی.اصولگرایی به اسم نیست مرام و مسلک ماستتبادل:@tab_110


بالا