کانال تلگرام سلامت،تغذیه ورزشی،جودو،دفاع شخصی
۲۴۵ نفر
۱۶ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام سلامت،تغذیه ورزشی،جودو،دفاع شخصی

Health, Psychology, Sports Nutrition, Judo, Self Defense, JuJitsu مباحث سلامت،روانشناسی ورزشی،تغذیه ورزشی،ورزش های رزمی مخصوصا جودو،دفاع شخصی،جوجیتسومردانگی آموز، گر طالب فیضیهرگز نخورد آب، زمینی که بلند است@Drrezabnb2بالا