کانال های تبادلی

@first_session
کانال تلگرام جلسه اول از ترم اول
۱۰.۹K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام جلسه اول از ترم اول

آموزش سیستماتیک و اصولی زبان فرانسهتوسط کارشناس ارشد و مدرس با سابقهارتباط با مدرس:@ftm515

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!