کانال تلگرام قرارگاه امام خامنه ای
۲۷ نفر
۱۳۴ بازدید

کانال تلگرام قرارگاه امام خامنه ای

تبادل@TAAABتبلیغات@moj_adsبیسیمچے @Khamenei1_irقرارگاه درتوئیترtwitter.com/KHAMENEI2_IRقرارگاه درسروشhttp://sapp.ir/KHAMENEI2_IRقرارگاه دراینستاگرامinstagram.com/KHAMENEI2_IRکدشامد1-1-71581-61-4-1زیرنظر مجموعه کهنه سربازان


بالا