کانال تلگرام کآشف _ کارآفرینان شایسته فردا
۲.۹K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام کآشف _ کارآفرینان شایسته فردا

ارتباط :@DrKaashef021-88225000. هر آنچه كه در كنار مدرسه بايد بياموزيد،مي توانيد در كآشف بياموزيد.توصيه هايي براي تربيت نسلي خلاق، نوآور وكارآفرين، تا کآشف شايسته فرداي خود باش


بالا