کانال تلگرام سیری درشعروکلام جان
۱۳.۹K نفر
۲۰ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام سیری درشعروکلام جان

حاوی ابیاتــی شورانگیز و زیبااز بزرگان شعرو ادب کهن ومعاصر نظیر حافظ ، مولانا ، سعدی ، عطار ، خیام ، فردوسی شهریار ، فروغ ، ابتهاج ، و....... کلام و سخن بزرگان عکس نوشته های زیبا موسیقی اصیل باماهمراه باشیدبالا