کانال تلگرام زن امروزی
۱۶.۵K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام زن امروزی

من خدا را شاعری دیدم با غزلی نیمه کارهقافیه هایی گنگ و فضایی کرخت!برای نجات غزلش دنیایی خلق کرد قافیه در ردیف!او زن را خلق کرد...ادمین تبلیغات@sara_2011


بالا