کانال تلگرام کاشانه‌ی شعر
۲.۱K نفر
۱۵ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام کاشانه‌ی شعر

ما کار و دکان و پیشه را سوخته‌ایم#شعر و غزل و دو بیتی آموخته‌ایمدر #عشق که او جان و دل و دیدهٔ ماستجان و دل و دیده هر سه بردوخته‌ایم گروه هنری ما:@cafesormeie*تبلیغ و تبادل نداریم*بالا