کانال تلگرام 『خاکریز شھ️دا』
۴.۱K نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام 『خاکریز شھ️دا』

اینجا خاطِراٺ عُشاق مرور مےشود....شُهدا مظـهر واقعےعشــق اند....بیا تا در هواےعِشقشان نفسـےٺـازه کنیمـ.....وقتےمیخواےلفت بدےنگاه کن ڪجا رو ترڪ میکنے.....ارتباط با ما @saelshohadaٺبادل @Mahdieh_ag.تب حمایتی نداریم


بالا