کانال های تبادلی

@Khakrize_sh
کانال تلگرام 『خاکریز شھ️دا』
۴.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
۳۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام 『خاکریز شھ️دا』

اینجا خاطِراٺ عُشاق مرور مےشود....شُهدا مظـهر واقعےعشــق اند....بیا تا در هواےعِشقشان نفسـےٺـازه کنیمـ.....وقتےمیخواےلفت بدےنگاه کن ڪجا رو ترڪ میکنے.....ارتباط با ما @saelshohadaٺبادل @Mahdieh_ag.تب حمایتی نداریم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!