کانال های تبادلی

@kheradgerayan_channel
کانال تلگرام خردگرایان(Rationalists)
۷.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۷
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام خردگرایان(Rationalists)

ﺷﮏ _ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ _ ﺧﺮﺩﻣندی است . کسی که ﺷﮏ ﻧﻤﯿکندﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ@kheradgerayan_channelکانال خردگرایان شعبه دیگری ندارد کتابخانه خردگرایان https://telegram.me/kheradgarayanlibrarychannel

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!