کانال های تبادلی

@Khaterate_khiis
کانال تلگرام خاطرات خیس
۳۵۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۶
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام خاطرات خیس

و شعرآخرینشفایاندوهِآدمی...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!