کانال تلگرام خدا
۱۹۵.۴K نفر
۵۳ بازدید

کانال تلگرام خدا

آرامش نه عاشق بودن استنه گرفتن دستهایی که رهایت میکندآرامش حضور خداستوقتی دراوج نبودن هانابودت نمی کند.. ️100%Ztaکانال شخصی خودم ...@Darknessکانال فانمون...@Furysتبلیغات :@Create


بالا