کانال های تبادلی

@KhodaBaMas
کانال تلگرام رسمی مهدی عبدالوند
۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۸
۸۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام رسمی مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند. فوق لیسانس مدیریت ورزشقهرمان قهرمانان مچ اندازی ایران 16دورهقهرمان قهرمانان مچ اندازی آسیا 2 دورهدارنده کمربند آسیا وایراننایب قهرمان آسیا 1 دورهقهرمان لیگ جهانی وقهرمان چندین مسابقات بین اللمللی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!