کانال های تبادلی

@KntuAnjomanEslami
کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
۶۱۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
۳۱ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی

کانال رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه ‌نصیرالدین ‌طوسیTwitter: twitter.com/IslamicKntuInstagram: instagram.com/islamickntuFacebook: fb.com/kntu.anjomanTelegram: telegram.me/KntuAnjomanEslamiارتباط با ادمین:@KNTUIslamicAssociation.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!