کانال تلگرام مشاوره تخصصی کنکور برترین ها
۱۲۹ نفر
۲۱ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام مشاوره تخصصی کنکور برترین ها

مشاور کانال:- فاطمه کاظم زاده -مشاورارشد تحصیلی در دبیرستانهای مشهد و دانشگاه فردوسی - مشاوره تحصیلی حضوری- مشاوره غیرحضوریشماره برای تماس یا ارسال پیام در تلگرام 09153070148لینک ثبت و مجوز کانال:http://t.me/itdmcbot?start=KonkooreBartarinha


بالا