کانال تلگرام مرکز پرورش استعدادهای کودک برتر
۲۱۸ نفر
۲۱ بازدید
خانواده

کانال تلگرام مرکز پرورش استعدادهای کودک برتر

مرکز پرورش استعداد های کودکان برتر به منظور ارتقاء خلاقیت و پرورش مهارت های مورد نیاز کودکان با ارائه تکنیک های علمی و کاربری تشکیل شده است.@teacherkidskoodakanebartar.irتماس:0217650069209120184013


بالا