کانال تلگرام کردستان فیلم(مریوان)
۶۲۹ نفر
۲۱ بازدید
فیلم

کانال تلگرام کردستان فیلم(مریوان)

کانال ڪردستــــان فــــیلــم کانال همه ی هنرمندان ڪردســتاناهنگها وعکسهای خود روبه ایدی مدیرارسال فرماییدتا بانام خود در کانال قرار بگیردمدیران کانال@sarbarzkurdestanfilm@Shahram2047بالا