کانال تلگرام جنبش ضد تروریسم کورد آزربایجان
۵۹۸ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام جنبش ضد تروریسم کورد آزربایجان

بو کانال باتی آزربایجان دا کورد تروریسمینه قارشی میلتده اویانیش یاراتماق اوچون آچیلیب


بالا