کانال تلگرام لبیک یا مهدی
۲۵۲ نفر
۴۱ بازدید

کانال تلگرام لبیک یا مهدی

به اشک‌های آن پدر که بی پسر شده بیابه گریه‌ های دختری که بی پدر شده بیابه آن شهید پاره‌تن که بی‌کفن رها شدهبه نـالـه هـای مادرانِ خونجگـر شده بیاألـلَّـھُـمَــ عجِّلْ لِوَلـیِـڪْ ألفَـرَج


بالا