کانال های تبادلی

@Lef_Reflets1
کانال تلگرام Reflets 1-LearneasyFrench
۳۴۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
۲۳ بازدید
مشاهده کانال
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Reflets 1-LearneasyFrench

کانال تدریس کتاب Reflets 1 وابسته به کانال "کانال آموزش آسان فرانسه"گرامر، مهارت شنوایی، مهارت گفتاری و ... در :@learneasyfrenchهر گونه سوال آموزشی :@EasyFrench_Support

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!