کانال تلگرام Paliz Flowers
۴۲۳ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Paliz Flowers

نمایشگاه گل پالیزارسال اینترنتی گل به تمام نقاط دنیا و سراسر ایران تنها نماینده تلفلورا در ایرانwww.palizgol.com www.irangol.comتلفن جهت سفارشات:88090328 شماره موبایل زیر جهت مشاوره و سوالات: 09376894100بالا