کانال تلگرام لولی وش
۴.۲K نفر
۴۵ بازدید

کانال تلگرام لولی وش

( شهر آشوب سرمست، کولی بی خانمان ) معشوقه لسان الغیب حضرت حافظ" دلــــم رمیـــده لولی‌وشی ست، شــــورانگیـــز دروغ وعــــده ، قتــــال وضـــع و رنـگ آمیـــز "@Arash_Attorney @Mehromah_A60@Judy641831n@Soni1983@Sani_96_96@Nejlaaaaaaaaa


بالا