کانال های تبادلی

@akhoondnews
کانال تلگرام آخوندنیوز
۲۵۴ عضو
۳۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام آخوندنیوز

چرا آخوند نمی تواند بدون دروغ زندگی کند؟

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!