کانال تلگرام *کانال مبشران حقیقت*
۱.۴K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام *کانال مبشران حقیقت*

*کانال فرهنگی تبلیغی مبشران حقیقت*روشنگری و پاسخگویی به شبهات دینی شما»»» بیایید پس از دفاع منطقی در مقابل حملات و شبهات دوستان غربی و باستانگرا و... ، به مواضعشان حمله منطقی و عقلی کنیم و از آنها پاسخ منطقی بخواهیم.لینک کانال :@MOB_313بالا