کانال تلگرام استاد مصطفی حسینی طباطبایی
۳.۶K نفر
۲۶ بازدید

کانال تلگرام استاد مصطفی حسینی طباطبایی

انتشار آثار و اندیشه‌های استاد مصطفی حسینی طباطباییاین کانال توسط شاگردان استاد طباطبایی اداره می‌گردد. منبع اصلی مطالب کانال سایت www.tabatabaie.net می‌باشد.علاقمندان جهت ارتباط با استاد طباطبایی می‌توانند از طریقMostafa@tabatabaie.netاقدام نمایند.


بالا