کانال های تبادلی

@M_P_L
کانال تلگرام Mechanical Properties Laboratory
۲۳۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Mechanical Properties Laboratory

Mechanical Properties Laboratory (MPL) آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد دانشگاه فردوسی#خدمات_آزمایشگاه#کشش_فشار_خمش_خزش_خستگی_متالوگرافی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!