کانال تلگرام مداحی
۱۵.۵K نفر
۶۹ بازدید
مداحان

کانال تلگرام مداحی

کانالمداحی وابسته به گروه تبلیغی"ندای حجاز"روابط عمومی گروه تبلیغی"ندای حجاز"@Nedayehejaz110 کد ثبت شامد 1-1-610-61-2-2http://t.me/itdmcbot?start=maddahi110110کانال دیگر گروه"ندای حجاز":@Ahkam110110کانال احکام


بالا