کانال تلگرام جادوی قلم اشعار ️
۲۸۲ نفر
۱۱ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام جادوی قلم اشعار ️

سنگر سکوت نیست، در جنگ با شُغادتا شعر زنده هست، باید ادامه داد️بالا