کانال تلگرام سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری
۴۳۷ نفر
۱۱ بازدید
گردشگری

کانال تلگرام سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری

با رویکرد گردشگری حلال، ظرفیت ایرانی"معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی" برگزار میکند:مسابقه:عکس حرفه ای یا مردمیفیلمایدهسفرنامهادمین@YeLoghmehSafarبالا