کانال تلگرام روزنوشته ها و مهارتهای مدیریتی
۴۹۲ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام روزنوشته ها و مهارتهای مدیریتی

به اشتراگ گذاری تجربیات، مطالب جالب در زمینه مدیریت، مدیریت پروژه، .مدیریت منابع انسانی، نرم افزارهای مدیریت.PMP PMBOK Excelارتباط با ادمین @MoeinPMPوبسایت: PMPiran.com


بالا