کانال های تبادلی

@MehdiMoeinPMP
کانال تلگرام روزنوشته ها و مهارتهای مدیریتی
۴۹۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام روزنوشته ها و مهارتهای مدیریتی

به اشتراگ گذاری تجربیات، مطالب جالب در زمینه مدیریت، مدیریت پروژه، .مدیریت منابع انسانی، نرم افزارهای مدیریت.PMP PMBOK Excelارتباط با ادمین @MoeinPMPوبسایت: PMPiran.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!