کانال های تبادلی

@MehdiQorbani
کانال تلگرام مهدی قربانی
۳۷۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
۹۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مهدی قربانی

هنر اسلامیخوشنویسی تُرکی از دورۀ عثمانی تا معاصر○○○○○○○○○○○İslam SanatıOsmanlı döneminden günümüze Türk Hat Sanatı ○○○○○○○○○○○فن الإسلامیآثار الخطاطین الأتراک من عصر العثمانی و المعاصر

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!