کانال تلگرام جواهری مرسدهامیرزرگر
۶۰۱ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام جواهری مرسدهامیرزرگر

امیرزرگر تهران-بازار بزرگ خ15 خرداد کوچه تکیه دولت مجتمع طلای تکیه دولت طبقه همکف واحد 418021-3504741809121003518:احسان امیرزرگر09128361173:حمیدرضا امیرزرگر جهت ثبت سفارش Telegram.me/maryam_mehmandoostTelegram.me/FatimA_movahedzadeh


بالا