کانال تلگرام کتب و مقالات نظامی
۱.۷K نفر
۴۱ بازدید

کانال تلگرام کتب و مقالات نظامی

کانال کتابها،مقالات واخبار مرتبط با علوم نظامی،موشکی،پهپاد ومسائل نظامی-امنیتی جهان،خاورمیانه و ایران.#کانال " کتب و مقالات نظامی ـ موشکی " رابه دوستان خود #معرفی و به آن بپیوندید@MilitaryMissileArticlesBooksMMABپل ارتباطی و پیشنهاد موضوع:@SMS_MMABبالا