کانال های تبادلی

@Mindware
کانال تلگرام مخمل آبی؛ حسین آذربایجانی
۱۷۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۵
۴۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مخمل آبی؛ حسین آذربایجانی

مدرس دانشگاهعضو انجمن زبانشناسی شناختی آلمانعضو هیات رییسه انجمن کان ذن ریو کاراته استاندانشجوی دکتری و پژوهشگر علوم اعصاب شناختی زبانصاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه آوای چیستاروزنامه نگارعضو انجمن علوم اعصاب ایرانارتباط با مدیرکانال:@azarpad

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!