کانال های تبادلی

@Minimaleadabi
کانال تلگرام مینیمال های ادبی
۳۹۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۵
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مینیمال های ادبی

نظر انتقاد پیشنهادhttps://telegram.me/harfbemanbot?start=MzYzMzc2MTM2

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!