کانال تلگرام موفقیت با اتیکت
۱.۲K نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام موفقیت با اتیکت

به نام خدااتیکت (Etiquette) مجموعه ای از قواعد و ضوابط رفتاری است که رفتار اجتماعی را بر طبق هنجارهای عرف یک جامعه، طبقه یا گروه اجتماعی، مشخص می نماید. در این کانال با قوانین اتیکت بخصوص اتیکت کسب و کار و مطالب موفقیت آشنا خواهیم شدمیس اتیکت



بالا