کانال تلگرام مدافعین حرم آذربایجان شرقی
۹۵ نفر
۳۸ بازدید

کانال تلگرام مدافعین حرم آذربایجان شرقی

تنها کانال رسمی مدافعین حرم آذربایجان شرقی مدافعین تبریز - اخبار ، تصاویر ، فیلم از جبهه مقاومت و مدافعان حرم لینک کانال https://telegram.me/joinchat/B9CXTD9W1TNNd8LCxkbJpAجهت ارتباط با مدیر کانال @R_75ghorbaniبالا