کانال تلگرام محمد رضا نامدارپور (کنسرتها و فعالیت های هنری)
۱۵۳ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام محمد رضا نامدارپور (کنسرتها و فعالیت های هنری)

محمد رضا نامدارپور*کارشناس ارشد الکترواپتیک-لیزر*نوازنده و مدرس دف و سازهای کوبه ای*سرپرست گروه دف نوازی هیوا*شاعر


بالا