کانال های تبادلی

@Mollabagher
کانال تلگرام Mollabagher.com
۳۰۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۹
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Mollabagher.com

.:. سبک زندگی ارزش آفرینانه .:.علی ملاباقردانشجوی دکترای دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه و مشاور رشد، توسعه و شکوفایی فردی و شغلی@AliMollabagher02188270025

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!