کانال تلگرام مرغ سلیمانم آرزوست
۱.۴K نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام مرغ سلیمانم آرزوست

همان بالا بمان دوسـت،لذت ميبرم وقتـی همه به مـن ميگويند تاج سرت زيباسـت@Morghsoliman...جملات مـاندگار بزگـان همـراه شعــرکانال دوم ما پر از سرگرمی و خنده@dashtestan_bozorgبالا