کانال تلگرام لطفاً گوسفند نباشید !(آگاه باشید)
۴۵.۸K نفر
۲۲۹ بازدید

کانال تلگرام لطفاً گوسفند نباشید !(آگاه باشید)

نام کانال برگرفته از نام کتاب معروف خودشناسی به همین عنوان می باشد.با مفهوم (لطفا آگاه باشید). اصلاح الگوی زندگی شخصی تعرفه تبلیغات @ADS_PDNBSقویترین کانال طنز تلگرام @shadiplus.


بالا