کانال تلگرام سیستم مدیریت گردش کار | MyProcess.ir | MyData | BPMS
۳۸۰ نفر
۱۴ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام سیستم مدیریت گردش کار | MyProcess.ir | MyData | BPMS

ارائه دهنده نرم افزار مدیریت گردش کار BPMSمای پروسس - www.MyProcess.irآموزش BPMNتماس با مدیر کانال: @MyDataCoتلفن تماس: 031-32679097وب سایت : www.MyProcess.irوب سایت شرکت: www.MyData-co.comبالا