کانال های تبادلی

@NaftMeMir
کانال تلگرام مکانیک ، نفت
۷۲۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۴
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مکانیک ، نفت

کانال گروه آموزشی MeMبرگزارکننده دوره هایتربیت کارشناس مهندسی ادمين كانال: @mtfazmMeM.ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!