کانال های تبادلی

@NaghshbandiyehAnvariyeh
کانال تلگرام نقشبندیه انوریه
۹۹۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۴
۶۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام نقشبندیه انوریه

گر چه از هر جگر چاک به حق راهی هستراه نزدیکترش از دل درویشان استدر بساط من سودازده ز اسباب جهاننیم جانی است اگر قابل درویشان است ارتباط با ما@tayyeb05

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!