کانال تلگرام ناجیان ایران
۱.۸K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام ناجیان ایران

ارتباط باادمین @Aliasgharinejadپیشنهاد و انتقاد @yahayoyaqayomکانال امدادگران و نجاتگران ایرانتصاویر ماندگار ، سلفی ، دورهمیتبادل اطلاعات آموزشی و تخصصیدر زمینه امدادونجات


بالا