کانال های تبادلی

@New_Middle_East
کانال تلگرام خاورمیانه جدید
۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام خاورمیانه جدید

| این کانال توسط دانشجویان محصل در ترکیه اداره می شود و هیچگونه جهت گیری در مورد رخدادهای منطقه ندارد.|@New_Middle_East| آخرین رخدادهای منطقه....https://telegram.me/joinchat/BWe90T9oHUHehLpmAsuGtA.................

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!