کانال های تبادلی

@Niloomag
کانال تلگرام مجله نیلوفرانه|NilOomag
۲۱۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مجله نیلوفرانه|NilOomag

مجله‌ #نیلوفرانه شامل: متون ادبی، انگیزشی، آموزشی، سرگرمی، موزیک و... باما همراه شوید ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ #ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ درﻣﺮﺩﺍﺏﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟تا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛درﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢﻣﯿﺸود "ﺧـﻮﺏ" ﺑﻮﺩ... میشود "زیبـا" بود...️ "ﺷـﺎﺩ" ﺑﻮﺩ... و "ﺍﻣـﯿﺪ" ﺩاشت

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!