کانال تلگرام نیمای من
۱۶.۲K نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام نیمای من

══نیمای مناشعار نیماییشعر نو▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔کانال دوم ما : @Rozane_chتبليغات و تبادل : @advertising_Nimaemanکد #شامد 1-1-75124-61-4-1


بالا