کانال تلگرام کلام الله مجید
۹۹۴ نفر
۱۶ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام کلام الله مجید

تلاوت روزانه یک صفحه از کلام الله مجید به همراه ترجمه فارسی ،ترجمه انگلیسیبالا